Robredo says EDSA People Power is proof Filipinos will stand vs. strongman rulePhotos Rappler and Spot PhVice President Leni Robredo reminded the Filipinos that historical uprising serves as a warning that dictator leadership will not succeed, this is her statement on the 34th anniversary of the EDSA People Power Revolution.

“Sa harap ng mga kuwentong ito, tiyak ko: mas titibay ang ating paninindigan. Buo pa rin ang aking paniniwala: mas malakas ang mga bagay na nagbibigkis sa atin, kaysa sa mga pagkakaiba o hidwaang pilit tayong pinagwawatak.” Robredo said“Magsilbi nawang babala ang EDSA sa sinuman ang muling magtatangkang ikuyom tayo sa loob ng kamaong bakal: Hindi sila magtatagumpay,” she added in a statement issued to the media on Tuesday, February 25.

Though she did not drop names, Robredo was hitting some individuals to rewrite history in an attempt to erase the brutalities committed which resulted to the EDSA People Power.

“Ngayon, may mga nagtatangkang burahin ang alaala ng EDSA para sa pansarili nilang agenda,” Robredo saidRobred also called on the Filipinos to resist the lies which is trying to undermine the spirit of revolution that stopped the dictatorship of then President Ferdinand Marcos.

“Tatlumpu’t apat na taon pa lang ang nakakalipas: kasama pa natin ngayon ang marami sa nagtipon noon—silang mga sumubaybay sa balita habang nagaganap ang rebolusyon, at malamang ay nakadanas din ng pagmamalupit ng diktadurya,”

“Utang natin sa kanilang huwag bigyang-puwang ang mga kasinungalingan. Ipakuwento natin sa kanila ang kanilang mga nasaksihan. Itanong natin sa kanila kung paano sila nakahanap ng tapang na humarap sa mga tangke, sa baril at bayoneta, sa mga eroplanong umuugong sa kalangitan, na sa isang iglap ay puwedeng magpaulan ng bomba sa mga nagtipon,” Robredo said

“Pag-aari ng bawat Pilipino ang EDSA. Buhay ang diwa nito: Lahat tayo ay humaharap sa mga hamon, at lahat tayo, may angking lakas upang daigin ito. Hindi tayo nag-iisa. Wala sa ating nag-iisa.” She added


Post a Comment

0 Comments